• Πωλήσεις

Το τμήμα πωλήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. αποτελείται από 40 στελέχη πωλήσεων.

Είναι χωρισμένο στα εξής κανάλια διανομής:

Ex-Van

Το τμήμα Ex-Van αποτελεί σημαντικό γνώρισμα της ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. και εξυπηρετεί απευθείας περίπου 10.000 σημεία μικρής λιανικής στο 100% της ελληνικής επικράτειας.

Χοντρεμπόριο Τροφίμων

Το τμήμα Χοντρεμπορίου Τροφίμων επισκέπτεται ετησίως περίπου 300 χονδρεμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους επισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες σημεία πώλησης της παραδοσιακής αγοράς.

Εθνικές Αλυσίδες

Το τμήμα των Εθνικών Αλυσίδων αποτελείται από στελέχη με εμπειρία και ικανότητες διαπραγμάτευσης και από μία δύναμη πωλήσεων που επισκέπτεται απ’ ευθείας το σύνολο των καταστημάτων των αλυσίδων στην ελληνική επικράτεια.

 

  • Marketing

Προβλέψεις πωλήσεων και προγραμματισμός αποθεμάτων
ΑνάπτυξηBusiness & Marketing Plans
Έρευνα Αγοράς
Trade Marketing
Υποστήριξη και Εκπαίδευση Πωλήσεων
Συνεργασία με εταιρείεςmarketing
Δημόσιες Σχέσεις

  • Logistics

Ιδιόκτητες αποθήκες και γραφεία στο Μενίδι Αττικής.

Στρατηγικά τοποθετημένα υποκαταστήματα και αποθήκες στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας ISO 22000 καθώς και λειτουργεί σύγχρονο σύστημα Warehouse Management System (WMS).