ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
1. Έχω κερδίσει! Πώς παραλαμβάνω το δώρο μου?
 
Α) Τρόπος: Μέσω ταχυδρομείου
Οι νικητές παραλαμβάνουν το δώρο αποστέλλοντας το τυχερό αυτοκόλλητο εντός ενός φακέλου με έξοδα αποστολής του συμμετέχοντα στην διεύθυνση της διοργανώτριας εταιρίας
Πήγασος ΑΕ
Δεκελείας 123,
Αχαρνές Αττικής
TK 13678,
με την ένδειξη «Διαγωνισμός: Διακοπές με Haribo».
 
Οι νικητές μπορούν να αποστέλλουν τα τυχερά αυτοκόλλητα μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίζεται ως το χρονικό διάστημα από την 15/04/2017, ώρα 00:01, έως και την 31/07/2017, ώρα 23:59 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 
Εντός του φακέλου θα πρέπει να πρέπει να αναγράφονται σε μια ξεχωριστή κόλα χαρτί τα στοιχεία αποστολής του δώρου ( Όνομα, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ Επικοινωνίας και ηλικία).
 
Σε περίπτωση όπου ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να υπάρχει ονοματεπώνυμο του γονέα  ή κηδεμόνα με την φράση «Αποδέχομαι την παραλαβή του δώρου» και την υπογραφή του.
 
Β) Τρόπος: Με επίσκεψη στα γραφεία της εταιρίας.
Εναλλακτικά, οι νικητές μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία της διοργανώτριας από 15/04/2017 έως 31/07/2017, ώρες 09,00-14,00, Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) τα οποία βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας 123, TK 13678 ώστε να παραλάβουν τα δώρα απευθείας. Για μα παραλάβουν το δώρο θα πρέπει να προσκομίσουν και το αντίστοιχο τυχερό αυτοκόλλητο.
 
2. Πώς συμμετέχω?
 
a.Απάντηση: Αγοράζοντας μια συσκευασία Haribo 100-200γρ η οποία θα έχει το αυτοκόλλητο επικοινωνίας του διαγωνισμού «Διακοπές με Haribo», o καταναλωτής ανοίγει το αυτοκόλλητο, ξύνει την επιφάνεια «ξυστό» και στέλνει sms στο 54335 τον κωδικό του με τον εξής τρόπο: HA(KENO)ΚΩΔΙΚΟΣ. Χρέωση απλού μηνύματος (ανάλογα το δίκτυο που ανήκει ο καταναλωτής). Αμέσως του έρχεται δωρεάν απαντητικό sms και ο καταναλωτής βλέπει αν κέρδισε ή όχι.
 
3.Ποια είναι τα δώρα?
a.Ένας (1) τυχερός θα κερδίσει 2000€ σε μετρητά
b.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν ένα τροχήλατο καρότσι παραλίας Haribo.
c.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν ομπρέλα θαλάσσης Haribo.
d.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν στρώμα θαλάσσης Haribo.
e.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν πετσέτα θαλάσσης Haribo.
f.Εκατό (100) τυχεροί θα κερδίσουν από 10 διάφορα σακουλάκια Haribo 100gr
 
4.Πόσο διαρκεί ο διαγωνισμός?
a.Απάντηση: Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι: Αρχή 15/4/2017 – Τέλος 31/07/2017
 
5.Επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές
a.Απάντηση: ΝΑΙ. Σε περίπτωση που κάποιος αγοράσει παραπάνω από μια συσκευασία Haribo 100-200γρ η οποία θα έχει το αυτοκόλλητο επικοινωνίας του διαγωνισμού.
 
6.Πώς θα μου αποσταλεί το δώρο?
a.Απάντηση. Συστημένο με ΕΛΤΑ. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Διοργανώτρια.

 
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Όρων διαγωνισμού» οι οποίοι είναι οι εξής. Με το παρόν καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης τριακοσίων ένα (301) τυχερών που θα κερδίσουν τα δώρα.
 
1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Πήγασος ΑΕ», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας 123, TK 13678, ΑΦΜ 094211509, εφ’ εξής «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια, εφ’ εξής «ο Διαγωνισμός», μέσω ειδικού αυτοκόλλητου το οποίο έχει επικολληθεί σε ορισμένες συσκευασίες Haribo 100-200g με τίτλο «Διακοπές με Haribo» στα πλαίσια της προώθησης των προϊόντων με το brand name “Haribo”και αφορά διαγωνισμό στον οποίο
 
a.Ένας (1) τυχερός θα κερδίσει 2000€ σε μετρητά
b.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν ένα τροχήλατο καρότσι παραλίας Haribo.
c.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν ομπρέλα θαλάσσης Haribo.
d.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν στρώμα θαλάσσης Haribo.
e.Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν πετσέτα θαλάσσης Haribo.
f.Εκατό (100) τυχεροί θα κερδίσουν από 10 διάφορα σακουλάκια Haribo 100gr
 
Τα άτομα που θα λάβουν συνολικά δώρο θα είναι τριακόσια ένα (301). Σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στην «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΣΗ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1, ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ» (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»)  και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της «Πήγασος ΑΕ», www.pegasos.com.gr/diakopesmeharibo και στο  www.facebook.com/Haribo.Greece.
 
Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την «Πήγασος ΑΕ», στο τηλέφωνο 210-2469056, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από  15/4/2017 έως 31/07/2017. Η «Πήγασος ΑΕ» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει μονομερώς παρατείνοντας τη διάρκεια του Διαγωνισμού. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος  ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο www.facebook.com/Haribo.Greece και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.
 
Η «Πήγασος ΑΕ» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει μονομερώς παρατείνοντας τη διάρκεια του Διαγωνισμού. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος  ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο www.facebook.com/Haribo.Greece και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.
 
2.      Δώρα:
a.        Ένας (1) τυχερός θα κερδίσει 2000€ σε μετρητά
b.        Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν ένα τροχήλατο καρότσι παραλίας Haribo.
c.        Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν ομπρέλα θαλάσσης Haribo.
d.        Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν στρώμα θαλάσσης Haribo.
e.        Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν πετσέτα θαλάσσης Haribo.
f.        Εκατό (100) τυχεροί θα κερδίσουν από 10 διάφορα σακουλάκια Haribo 100gr
Τα άτομα που θα λάβουν συνολικά δώρο θα είναι τριακόσια ένα (301).
 
3.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  Όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί προς δικαιοπραξία και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανηλίκων διαγωνιζόμενων απαιτείται έγγραφη άδεια των γονέων τους όπως περιγράφεται στην παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.
 
4.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται, επίσης,  όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
a.Κάτοικοι εξωτερικού
b.οι εργαζόμενοι της «Πήγασος ΑΕ»,
c.τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο
 
5.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/04/2017, ώρα 00:01, έως και την 31/07/2017, ώρα 23:59
 
6.Αγορά προϊόντος όχι απαραίτητη: Ένα (1) αυτοκόλλητο διαγωνισμού, άνευ ανταλλάγματος, μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί από την εταιρεία «Πήγασος ΑΕ», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας 123, TK 13678, αρκεί να είναι άνω των 18 ετών, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει των δωρεάν αυτοκόλλητο συμμετοχής από 15/04/2017 έως 31/07/2017, ώρες 09,00-14,00, Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών).
 
 
7.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Οι καταναλωτές αγοράζοντας τις συσκευασίες στις οποίες έχει επικολληθεί το ειδικό αυτοκόλλητο διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μόνο (βλέπε διάρκεια διαγωνισμού), ξεκολλώντας την πρώτη σελίδα, στη σελίδα Νο3 στο θα βρει ένα γκρι πλαίσιο. Ο καταναλωτής ξύνει την επιφάνεια «ξυστό» ώστε να εμφανιστεί ο μοναδικός κωδικός και στέλνει sms στο 54335 τον κωδικό του με τον εξής τρόπο: HA(KENO)ΚΩΔΙΚΟΣ. Χρέωση απλού μηνύματος (ανάλογα το δίκτυο που ανήκει ο καταναλωτής). Αμέσως του έρχεται δωρεάν απαντητικό sms και ο καταναλωτής βλέπει αν κέρδισε ή όχι.  
 
8.Ευθύνη υποδομής. Η εταιρία η οποία έχει αναλάβει την διαδικασία διεκπεραίωσης των sms είναι η Amaze ΑΕ, ΑΦΜ 999941537 και έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Ο καταναλωτής έχει την ευθύνη να στείλει με ορθό τρόπο το sms, σύμφωνα με τον «Τρόπο συμμετοχής στο διαγωνισμό». Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για το αν ο καταναλωτής δεν στείλει με τον σωστό τρόπο τον κωδικό ή με τον σωστό τρόπο ή σε λάθος αριθμό παραλήπτη ή αν η Amaze δεν στείλει απαντητικό sms. Η Amaze και η διοργανώτρια δεν αποκομίζουν κάποιο έσοδο από το κόστος του sms, το οποίο χρεώνεται σαν απλό sms και ως εκ τούτου ο διαγωνισμός δεν εμπίπτει στην κατηγορία τυχερών παιγνίων.
 
9.Τρόπος παραλαβής δώρου:
 
Μέσω ταχυδρομείου
Οι νικητές παραλαμβάνουν το δώρο αποστέλλοντας το τυχερό αυτοκόλλητο εντός ενός φακέλου με έξοδα αποστολής του συμμετέχοντα στην διεύθυνση της διοργανώτριας εταιρίας
Πήγασος ΑΕ
Δεκελείας 123,
Αχαρνές Αττικής
TK 13678,
με την ένδειξη «Διαγωνισμός: Διακοπές με Haribo».
 
Οι νικητές μπορούν να αποστέλλουν τα τυχερά αυτοκόλλητα μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίζεται ως το χρονικό διάστημα από την 15/04/2017, ώρα 00:01, έως και την 31/07/2017, ώρα 23:59 (σφραγίδα ταχυδρομείου).  
Εντός του φακέλου θα πρέπει να πρέπει να αναγράφονται σε μια ξεχωριστή κόλα χαρτί τα στοιχεία αποστολής του δώρου ( Όνομα, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ Επικοινωνίας και ηλικία).
 
Σε περίπτωση όπου ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να υπάρχει ονοματεπώνυμο του γονέα  ή κηδεμόνα με την φράση «Αποδέχομαι την παραλαβή του δώρου» και την υπογραφή του.
 
Ο τυχερός ο οποίος θα κερδίσει τα 2000€ σε μετρητά, για να παραλάβει το δώρο του θα πρέπει να έρθει στα γραφεία της διοργανώτριας, «Πήγασος ΑΕ», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας 123, TK 13678, να είναι άνω των 18 ετών, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από 15/04/2017 έως 31/07/2017, ώρες 09,00-14,00, Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) έχοντας το τυχερό αυτοκόλλητο. Για να παραλάβει τα μετρητά, θα παραχωρήσει το τυχερό αυτοκόλλητο στην διοργανώτρια, θα υπογράψει μια απόδειξη είσπραξης των μετρητών και ταυτόχρονα θα λάβει 2000€ σε μετρητά.
 
 
Με επίσκεψη στα γραφεία της εταιρίας.
Εναλλακτικά, οι νικητές μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία της διοργανώτριας από 15/04/2017 έως 31/07/2017, ώρες 09,00-14,00, Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) τα οποία βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας 123, TK 13678 ώστε να παραλάβουν τα δώρα απευθείας. Για μα παραλάβουν το δώρο θα πρέπει να προσκομίσουν και το αντίστοιχο τυχερό αυτοκόλλητο.
 
10. Παραβίαση αυτοκόλλητου. Αν το αυτοκόλλητο είναι παραβιασμένο δεν ευθύνεται η διοργανώτρια.
 
11.Πολλαπλές συμμετοχές: Επιτρέπεται ο καταναλωτής να αγοράσει πολλές συσκευασίες με προϊόντα τα οποία να έχουν το αυτοκόλλητο του διαγωνισμού και αν είναι τυχερός να κερδίσει περισσότερες από 1 φορές.
 
12.Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 2469056, από 15/04/2017 έως 31/07/2017, ώρες 09,00-14,00, Δευτέρα έως Παρασκευή Δευτέρα (εξαιρουμένων αργιών).
 
13.Ευθύνη Διοργανώτριας εταιρείας: Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την εξαργύρωση του δώρου, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους διαγωνιζόμενους σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα από την μη ορθή χρήση τους.
 
14.Αποδοχή δώρων: Η αποδοχή των δώρων και η παροχή των στοιχείων τους από τους τυχερούς/νικητές δια της δήλωσης συμμετοχής που θα συμπληρώνουν και υπογράφουν συνεπάγεται ότι συναινούν και εκχωρούν τα αναγκαία δικαιώματα, ατελώς προς την «Πήγασος ΑΕ» προκειμένου να τα δημοσιεύσει χάριν διαφάνειας των διαδικασιών.
 
15.Δικαιώματα συμμετεχόντων: Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών “Haribo” και «Πήγασος ΑΕ».
 
16.Λήψη δώρων. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως (και οι νικητές και οι γονείς ή οι κηδεμόνες ή οι νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 
17.Προσωπικά δεδομένα: Η επεξεργασία όλων των δεδομένων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα μπορεί να  επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών στο Διαγωνισμό τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης  νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της ή των συνεργατών της θα δύναται να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του Διαγωνισμού με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ, το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον η Διοργανώτρια Εταιρεία θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να  αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στα MME, στην ιστοσελίδα της και στο facebook. Σημειωτέο ότι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  με τους παρόντες όρους ενημερώνονται κατά το άρθρο 11 του Νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» (εφεξής ο «Νόμος») για την ταυτότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για την ταυτότητα του Εκτελούντος την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που είναι η Διαφημιστική Εταιρεία, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και για το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αναλύεται κατωτέρω. Συνεπώς η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό
 
18.Τα μεταφορικά των δώρων προς τους νικητές βαρύνουν την διοργανώτρια. Τα δώρα θα αποσταλούν ως συστημένα με ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση που κάποιος δεν παραλάβει το δώρο του μπορεί να καλέσει στα γραφεία της Διοργανώτριας (2102469056) ώστε να του δοθεί το tracking number του δέματος ώστε να κάνει αναζήτηση στο πλησιέστερο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που το δέμα χαθεί, η Διοργανώτρια δεν το αποστέλλει εκ νέου. Σε περίπτωση που επιστραφεί στην εταιρία και ο νικητής δεν το αναζητήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο. Σε περίπτωση που το δώρο του σταλεί εκ νέου, τα έξοδα θα βαρύνουν τον παραλήπτη και η αποστολή θα γίνει μόνο με ACS σε αυτή την περίπτωση.
 
19.Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των δώρων που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή τους. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η διοργανώτρια οι θυγατρικές, υποκαταστήματα, αξιωματούχοι, διευθυντές, υπάλληλοι, διοικητές, ιδιοκτήτες, διανομείς, πράκτορες, αντιπρόσωποι, εταιρίες διαφημιστικών και προωθητικών δραστηριοτήτων δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση, νομική ενέργεια, υποχρέωση προς αποζημίωση, απώλεια, ζημιά, συμπεριλαμβανομένων την άνευ όρων προστασία από αποζημίωση, απώλεια, ζημία, συμπεριλαμβανομένου την άνευ ορίων προστασία από αποζημίωση για τραυματισμό προσώπων ή θάνατο που θα έχει προκληθεί σε νικητή ή τρίτο πρόσωπο, ακόμη και για οποιαδήποτε ζημία σε περιουσιακό στοιχείο προσωπικό η μη, εμπράγματο ή μη, είτε μερικώς είτε ολικώς, αμέσως ή εμμέσως, για οποιανδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής, κατοχής, ορθής ή μη ορθής χρήσης του δώρου και/ή την συμμετοχή σε αυτήν την προωθητική δραστηριότητα
 
20.Η επιλογή των εταιριών – προμηθευτών των δώρων εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον στην διακριτική ευχέρεια της «Πήγασος ΑΕ». Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα.
 
21.Ακύρωση διαγωνισμού: Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει της υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της
 
22.Τροποποίηση όρων διαγωνισμού: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (μονομερώς και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια) να διακόψει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσει εν γένει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης ή συντόμευσης της διάρκειας, της αλλαγής/ αντικατάστασης/ τροποποίησης των Δώρων, διαφοροποίησης τρόπου/ διαδικασίας επιλογής Νικητών, μεταβολής του αριθμού των Νικητών κ.ο.κ.) οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/ χρήστες/ συμμετέχοντες μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/Haribo.Greece/ . Κάθε τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της (στην άνω διεύθυνση) και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους επισκέπτες/ χρήστες/ συμμετέχοντες
 
23. Παράνομες συμμετοχές: Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα (ή έχοντα την ευθύνη αυτού) επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη
 
24.Αστική – Ποινική ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, τους γονείς, κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό
 
25.Αρμόδια δικαστήρια: Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα
 
26.Ισχύς όρων: Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπολοίπων όρων
 
27.Τα δώρα ενδέχεται να διαφέρουν χρωματικά από τα εικονιζόμενα
 
28.Ανεπιφύλακτη αποδοχή: Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό , οι Συμμετέχοντες τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους συμμετοχής και λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις τις διοργανώτριας. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες ή και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την κάρπωση των Δώρων η οποία θα αναρτηθεί από την Διοργανώτρια, στην παραπάνω ιστοσελίδα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων